Okul ve öğrencilik hayatı ile başlayan ders çalışma sorumluluğu, genellikle öğrenci ve
aileler için önemli bir sorun alanı oluşturmaktadır. İlkokullarda ev ödevleri yolu ile öğrenciye
kazandırılması için uğraşılan bu sorumluluk, ortaokul ve lisede öğrencinin kendi
sorumluluğuna kalır. Her zaman tekrar edilmesi gereken bu davranışı öğrenci yapmadığı
zaman rahatsız olması beklenir.

Eğitim her yıl sarmal şeklinde devam eden, her sene bir önceki seneyi üstüne koyan bir
sistemdir ve her sınıf içinde ayrı ayrı öğrenilmesi gereken temel kazanımlar vardır. Örneğin,
birinci sınıfta okuma yazma becerisi geliştirilirken ikinci sınıfta okuduğu metni anlama ve
yorumlama becerisi kazandırılır. Matematik dersinde birinci sınıfta sayı kavramı ve anlamı
verilir. İkinci sınıfta ise sayılarla işlem yapma yeteneği geliştirilir. Bu yüzden öğrencinin bir
yıl ana sınıfı olmak üzere 13 yıllık eğitim hayatında her sene kazanması gereken becerileri
kazanması ve sistemin gerisinde kalmaması gerekir. Sistemin gerisinde kalması da farklı bir
sorun alanı oluşturur.Öncelikle öğrencinin dersi derste iyi anlaması, iyi bir dinleyici olması, anlamadığı
alanları araştırması ve sorular sorması, eve geldiğinde de işlenen konuları tekrar etmesi ve
konu ile ilgili sorular çözmesi gerekir.

Öğrenmede tekrar son derece önemlidir. Bilgilerin kısa süreli hafızdan uzun süreli
hafızaya atılması ve günler geçtikçe kullanılması ancak tekrarlarla mümkündür. Aslında soru
çözümleri de tekrar etmenin önemli bir parçasıdır.

Öğrencinin kendi sorumluluğunu alabilmesi için okul hayatının ilk yıllarında kontroller
de önemlidir. Öğrenciye yanlışları gösterilmeli ve olumsuz olarak değil, olumlu geri dönüşler
yapılmalıdır. Burasını doğru anlamışsın fakat şurası olmamış gibi.

Öğrencinin dersin sorumluluğunu alabilmesi için de ev içinde hangi yaşta ise yaşına
uygun ev içi sorumluluklarını da alması gerekir. Her şeyden önce unutulmaması gereken
temel unsur her insanın başarılı olmak isteğidir.

Sorumluluk ve vicdan bilinci kazandırmak anne ve babaların en önemli görevidir.
Sorumluluğunu yerine getirmeyen bir öğrencinin, ilerideki hayatında da bazı sorumluluklarını
yapamayacağını ve yaşam problemlerini çözemeyen bir insan olacağı, anne babalar tarafından
unutmamalıdır.

Anne babalar öğrenciyi ders çalışmaktan alıkoyan engelleri ortadan kaldırmalıdır.
Çocuğunun hayatını programlamak da ailenin görevidir. Öğrencinin günlük hayatı yeterli ve
gerekli etkinlikler ile doldurulursa boşa geçirilecek kalitesiz zamanı kalmayacaktır. Zamanı
kaliteli kullanmak ve israf etmemek gerekir. Öğrencilerin dersin yanında spor, müzik ve sanat
dallarından birisi ile de ilgilendirilmesi de aile tarafından sağlanmalıdır. Herhangi bir alanda
gösterilen başarı birçok alanda başarıyı tetikleyerek arttırır.

Çocuklar ilgiye ve sevgiye muhtaçtır. Her çocuk yeterli, yerinde ilgi ve sevgi ile ders
başarısı için gerekli çabayı gösterir. Ders çalışma bir sistemdir ve kazandırılması gereken bir
alışkanlıktır.

Her gün aynı saatlerde ve aynı yerde oturulmalı ve bir program dahilinde gidilmelidir.
Gerekli kaynak ve dokümanlar önceden hazırlanmalıdır. Ailelerin gerekli ortamı hazırlamaları
ve görevlerini yerine getirmeleri yeterlidir.

Eğer öğrenciniz ders çalışma alışkanlığı kazanamıyorsa, sorununuzun başka nedenleri
de olabilir, o zaman bir uzmana başvurarak gerekli desteği öğrenci ve kendiniz için
alabilirsiniz.